Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів: від фольклорних мотивів до глобальних історичних процесів

Передостанній день Конкурсу –  28 лютого – видався щедрим на нові відкриття та цікаві знахідки для молодих дослідників секцій «Фольклористики» наукового відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства і «Всесвітньої історії» наукового відділення історії.

Юні фольклористи порадували своїми науковими розвідками, запропонувавши сучасні вектори  дослідження українського фольклору в поєднанні з  героїчним історичним минулим та сучасними подіями в житті українців. Образи Богдана Хмельницького в історії та народній творчості, постать Устима Кармелюка в народно-поетичній творчості, літературі й офіційних джерелах, обереги в житті українців, народні обряди, що й сьогодні не втратили своєї  актуальності і значимості, родинно-побутові пісні, зокрема колискові, стали предметом наукових пошуків учнівської молоді Київщини.

Конкурсний день завершився інтелектуальними змаганнями юних дослідників  секції «Всесвітня історія». Глобальні проблеми сучасної історії людства, жахливі сторінки тоталітарних режимів та їхні наслідки, публічна дипломатія, поняття «холодна війна», «гібридна війна» і «керований сепаратизм» стали об’єктами досліджень науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського обласного територіального відділення МАН України. Захист постерів та виступи під час наукової конференції засвідчили високий рівень дослідницьких компетентностей конкурсантів, ґрунтовне опрацювання історичних джерел, документів та  архівних матеріалів, а також глибоку зацікавленість учасників подіями міжнародного суспільно-політичного життя, історією зарубіжних країн, міжнародними зв’язками України з країнами Європи у світлі  сучасних подій.

Конкурсні змагання продовжуються…