«Філософський симпозіон – 2020»: реєстрацію відкрито!

Запрошуємо учнів 8-11 класів закладів загальної середньої та позашкільної освіти презентувати результати особистих наукових пошуків із філософії, релігієзнавства, соціології, педагогіки, літератури, історії, мистецтва з теми «Вплив особистості на формування світового інтелектуального та мистецького спадку» на обласній учнівській науковій конференції «Філософський симпозіон – 2020», що відбудеться 30 жовтня 2020 року.

Для участі в конференції необхідно до 1 жовтня 2020 року заповнити реєстраційну форму за посиланням:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPH0sUCweAdbE7FT_907dr8ur8aTtOfpD_T6PEQtFFPgh_fw/viewform?usp=sf_link

та до 10 жовтня 2020 року надіслати повний текст доповіді українською або англійською мовою на адресу: terekhova.olha.63@gmail.com

Тема листа: «Філософський симпозіон – 2020».

 

Оргкомітет залишає за собою право редагувати матеріали, а також відмовити у публікації, якщо матеріали містять плагіат або не мають наукової новизни.

Учнів, запрошених до участі в заході, за результатами рецензування робіт, буде повідомлено на електронні адреси, вказані під час реєстрації в анкеті не пізніше 20 жовтня 2020 р. Програма конференції буде оприлюднена на сайті КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» https://kyivobl-man.in.ua/.

 

Вимоги до оформлення матеріалів: обсяг до 4 стор. формату А4, кегль 14, шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, посилання на літературу – в квадратних дужках, наприклад [1, с. 35].

Список використаної літератури – в алфавітному порядку в кінці тексту. У лівому верхньому куті вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника,  з нового рядка – назву навчального закладу, клас, у наступному рядку – прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника. Через два рядки по центру – назву доповіді.

 

Зразок оформлення

Ул’янцева Юлія

Білоцерківська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 6, 10 клас, м. Біла Церква, Київська обл.

Науковий керівник: Олена Григоренко, керівник гуртка

 

ЛЮДИНА І СВІТ У ФІЛОСОФСЬКИХ ЕСЕ М. МОНТЕНЯ

Свій життєвий досвід, пошуки сенсу буття, краси та гармонії, власні життєві спостереження та висновки Мішель Монтень зібрав у книгу, яку опублікував під назвою «Проби». «Я зовсім не повчаю, лишень повідаю», – стверджував есеїст у своїй книзі [1, с. 37]. І все ж у Монтеня є чого повчитися – це і розуміти людей, з якими тобі доводиться спілкуватися чи працювати, норми суспільного життя і ті з них, що вже стали законами, і усвідомлювати сенс щоденних складових людських взаємин: щастя, любові, дружби, честі, порядності, обов’язку. «Проби» написані у формі живої, невимушеної бесіди, мова твору багата, проста і природна.

«Проби» – це і своєрідні нотатки подорожнього, мандрівного філософа, оскільки окремий розділ «Мої дороги й подорожі» дозволяє відвідати улюблені міста автора – Париж і Рим – та насолодитися його враженнями від побаченого й пережитого, роздумами над сенсом людських шукань, а найважливіше – пошуків самого себе: «Тим, хто запитує мене, що саме мене змушує подорожувати, я звичайно відповідаю: «Я дуже добре знаю, від чого я тікаю, але не знаю, чого шукаю» [6]. Тексти «Проб» М. Монтеня пересипані порівняннями, цитатами видатних постатей історії та афоризмами. Таким чином, твори М. Монтеня – це художньо-філософська проза, в якій автор розмірковує над власним життям, традиціями і звичаями різних країн у різні періоди історії, відображає епізоди особистого життя, намагається не лише аналізувати окремі миті чи події, а й критично усвідомити пережите і самого себе.

Джерела

  1. Монтень М. Проби: Кн. 1 / М. Монтень. – К.: Дух і Літера, 2005. – 365 с. 2.

Павличко С. Д. Зарубіжна література. Дослідження та критерії, статті /С. Д. Павличко // Передмова Д. Наливайка. – К. : Основи, 2001. – 559 с.

  1. Монтень М.-М. Опыты / М.-М. Монтень. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2011. – 304 с.
  2. Шебеліст С. Теоретичні аспекти жанру ессе / С. Шебеліст // Слово і Час. – 2007. – № 11. – С. 48–56.
  3. Творчість філософа та гуманіста Мішеля Ейкема де Монтеня. – 2010. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/philosophy/13071/. 6. Мішель де Монтень Проби [Електронний ресурс] // Всесвіт. – 1991. – Режим доступу: http://ukrlife.org/main/minerva/monten.htm.