«ФІЛОСОФСЬКИЙ СИМПОЗІОН – 2021»

Запрошуємо учнів 8-11 класів закладів загальної середньої та позашкільної освіти презентувати результати особистих наукових пошуків із літературознавства, мистецтва, мовознавства, філософії, релігієзнавства, соціології, педагогіки, історії на обласній учнівській науковій конференції «Філософський симпозіон – 2021», що відбудеться 29 жовтня 2021 року.

Тема конференції: «Світ. Людина. Культура. Духовність»

Для участі в конференції необхідно до 10 жовтня 2021 року заповнити реєстраційну форму за посиланням: https://forms.gle/gkNzS9zm5TKjv42P8 та до 20 жовтня 2021 року надіслати повний текст доповіді українською або англійською мовою на адресу: terekhova.olha.63@gmail.com.
Тема листа: «Філософський симпозіон – 2021».

Учнів, запрошених до участі в заході, за результатами рецензування робіт, буде повідомлено на електронні адреси, вказані під час реєстрації в анкеті не пізніше 29 жовтня 2021 р. Програма конференції буде оприлюднена на сайті КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» https://kyivobl-man.in.ua/.
 
Вимоги до оформлення матеріалів: обсяг до 4 стор. формату А4, кегль 14, шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, посилання на літературу – в квадратних дужках, наприклад [1, с. 35].
Список використаної літератури – в алфавітному порядку в кінці тексту. У лівому верхньому куті вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника,  з нового рядка – назву навчального закладу, клас, у наступному рядку – прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника. Через два рядки по центру – назву доповіді.