ХІ Всеукраїнські драгоманівські читання молодих істориків

Кафедра джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін і Студентське наукове товариство історико-філософського факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова проводять ХІ Всеукраїнські драгоманівські читання молодих істориків «Україна в європейській та світовій історії: сучасний науковий і освітній дискурс».

Дата проведення конференції – 17 березня 2022 р.

Пропонуємо взяти участь у роботі наступних секцій:

– археологія, історія стародавнього світу;

– медієвістика, ранній модерний час;

– історія України та всесвітня історія ХІХ – початку ХХ ст.;

– Україна і світ у першій половині ХХ ст.;

– актуальні проблеми історії Другої світової війни та повоєнного часу;

– історія постіндустріального суспільства (др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.);

– історіографія, джерелознавство та спеціальні галузі історичної науки, музеєзнавство;

– історіософія;

– історія філософії;

– історія освіти, методика навчання історії та суспільних дисциплін;

Для роботи в секціях конференції запрошуються студенти, аспіранти, молоді науковці

закладів вищої освіти та академічних наукових установ.

Програмою роботи конференції передбачені виступи провідних вчених Інституту історії України НАН України, фахівців з проблем археології, давньої, середньовічної, нової та новітньої історії України та країн світу, істориків-методистів, знавців драгоманівської тематики.

Конференція проводиться дистанційно, в режимі пленарного та секційних засідань. Початок реєстрації учасників конференції 17 березня 2022 р. з 9.00. Початок роботи пленарного засідання конференції 17 березня 2022 р. о 10.00, а секційних засідань о 14.00. Вхід для реєстрації та участі в конференції за посиланням.

Для участі в роботі конференції необхідно до 15 лютого 2022 р. надіслати електронною поштою заявку (форма додається), а до 1 березня 2022 р. тези виступу чи повідомлення обсягом до 5 сторінок (в електронному форматі Microsoft Word) у формі наукової статті, оформленої згідно з  вимогами (додаються). Тези доповідей та повідомлень учасників конференції планується опублікувати в збірнику «Драгоманівські історичні студії» до початку її роботи. Кращі матеріали будуть відібрані для публікації у всеукраїнському науковому історичному журналі «Світ Кліо».

Тези студентів та аспірантів приймаються відредагованими та вичитаними науковими керівниками. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації, їх редагування або скорочення. Неякісні чи компілятивні тексти, матеріали, що не містять елементів наукової новизни публікуватися не будуть.

Адреса Організаційного комітету: 03037, м. Київ-37, вул. Освіти 6, кімн. 40 (кафедра джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін історико-філософського факультету НПУ імені М.П. Драгоманова). Контактні телефони: (044) 245-41-66, (063) 629-91-96, Харитонова Анастасія Сергіївна – технічний секретар Оргкомітету.

Заявки, тези та довідки можна надсилати на електронну адресу: dragchyt@ukr.net.

У разі продовження карантинних заходів конференцію буде проведено в online режимі.

Вимоги та правила до оформлення тез наукових доповідей для публікації 

Форма заявки 

Інформація про проведення конференції