Конкурс-захист в науковому відділенні фізики та астрономії

Завершився  другий етап  конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт і у секціях «Теоретична  фізика» та «Експериментальна фізика» наукового відділення фізики і астрономії  МАН Київщини. Юні  дослідники  представили свої напрацювання у секції «Теоретична фізика» з таких важливих на сьогодення питань як енергозбереження та  використання в теплоенергетиці економних пелетних котлів, гібридних наносистем «фотосенсибілізатор/полімер/ наночастинки золота» для потенційного використання у фотодинамічній терапії, а також дослідження фізичних властивостей Сонця та вплив сонячної активності на здоров’я людини.

Предмет досліджень юних експериментаторів – експериментальне дослідження двигуна Стірлінга  та  каркасних конструкцій, створених за принципом тенсегріті, вплив випромінювання різних діапазонів на розвиток рослин та на шкідливих комах, вивчення фізичних явищ у молекулярній кухні та поширення звукових хвиль у різних середовищах.  Манівці виготовили стробоскоп та запропонували його використання на практиці, зокрема на уроках фізики, вирощували кристали в домашніх умовах, вивчали їх фізичні властивості, а також створювали  чудові  прикраси з моно- та полікристалів.

 Гордимося юними успішними дослідниками і бажаємо їм подальших творчих  успіхів!