РЕЗУЛЬТАТИ II ЕТАПУ КОНКУРСУ 2017-2018 н.р.

Назва відділення

Секції

Підсумкові протоколи

Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

 

 Українська література

ПРОТОКОЛИ

Зарубіжна література
Фольклористика
Мистецтвознавство
Літературна творчість
 Мовознавства

 

Українська мова

ПРОТОКОЛИ

Англійська мова
Російська мова
Іспанська мова
Німецька мова
Французька мова
Польська мова
 Філософії та

суспільствознавства

 

Філософія

ПРОТОКОЛИ

Теологія, релігієзнавство та історія релігії
Соціологія
Правознавство
 Педагогіка
Журналістика
Історії

 

Історія України

ПРОТОКОЛИ

Історичне краєзнавство
Археологія
Етнологія
Всесвітня історія
Наук про Землю Географія та ландшафтознавство

ПРОТОКОЛИ

Геологія, геохімія та  мінералогія
Кліматологія та метеорологія
Гідрологія
Економіки Економічна теорія та історія економічної думки

ПРОТОКОЛИ

Мікроекономіка та макроекономіка
Фінанси, грошовий обіг ікредит

 

Відділення Секція Протоколи
Технічних наук Технологічні процеси та перспективні технології

ПРОТОКОЛИ

Матеріалознавство
Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології
Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження
Науково-технічна творчість та винахідництво
Комп’ютерних наук Комп’ютерні системи та мережі

ПРОТОКОЛИ

Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем
Технології програмування
Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту
Internet-технології та WEB-дизайн
Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми
Математики Математика

ПРОТОКОЛИ

Прикладна математика
Математичне моделювання
Фізики і астрономії Теоретична фізика

ПРОТОКОЛИ

Експериментальна фізика
Астрономія та астрофізика
Аерофізика та космічні дослідження
Хімії та біології Загальна біологія

ПРОТОКОЛИ

Біологія людини
Зоологія, ботаніка
Медицина
Валеологія
Психологія
Хімія
Екології та аграрних наук Екологія

ПРОТОКОЛИ

Охорона довкілля та раціональне природокористування
Агрономія
Лісознавство
Селекція та генетика
Ветеринарія та зоотехнія