Перелік наукових відділень і секцій

Наукове відділення Секція
1. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 1. Українська література
2. Зарубіжна література
3. Фольклористика
4. Мистецтвознавство
5. Літературна творчість
6. Кримськотатарська гуманітаристика
2. Мовознавства 1. Українська мова
2. Англійська мова
3. Німецька мова
4. Французька мова
5. Іспанська мова
6. Польська мова
3. Філософії та
суспільствознавства
1. Філософія
2. Соціологія
3. Правознавство
4. Релігієзнавство
5. Педагогіка
6. Журналістика
7. Психологія
4. Історії 1. Історія України
2. Всесвітня історія
3. Археологія
4. Історичне краєзнавство
5. Етнологія
5. Наук про Землю 1. Географія
2. Геологія, гідрогеологія та геофізика
3. Метеорологія та кліматологія
4. Гідрологія
5. Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі
6. Технічних наук 1. Технологічні процеси та перспективні технології
2. Електроніка та приладобудування
3. Матеріалознавство
4. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка
5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології
6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження
7. Науково-технічна творчість та винахідництво
7. Комп’ютерних наук 1. Комп’ютерна інженерія
2. Кібербезпека
3. Програмна інженерія
4. Системи та технології штучного інтелекту
5. Інтернет-технології та вебдизайн
6. Навчальні, ігрові програми та віртуальна реальність
8. Математики 1. Математика
2. Прикладна математика
3. Статистика
9. Фізики і астрономії 1. Теоретична фізика
2. Прикладна фізика
3. Астрономія
4. Аерофізика та космічні дослідження
10. Економіки 1. Економіка та економічна політика
2. Прикладна макро- та мікроекономіка
3. Фінанси, банківська справа та страхування
4. Менеджмент та маркетинг
11. Хімії та біології 1. Загальна біологія
2. Біологія людини
3. Ботаніка
4. Зоологія
5. Медицина
6. Охорона здоров’я
7. Хімія
12. Екології та аграрних наук 1. Екологія
2. Охорона довкілля та раціональне природокористування
3. Агрономія
4. Технологія виробництва продукції тваринництва та ветеринарна медицина
5. Лісознавство
6. Селекція та генетика