Відповідальні, конкурс-захист, 2022

Наукове відділення Секція Координатори наукових відділень /секцій, керівники секцій
1. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 1. Українська література Завіщана Любов Григорівна,

методист КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»

e-mail:17zavischana54@ukr.net

 

 

2. Зарубіжна література
3. Фольклористика
4. Мистецтвознавство
5. Літературна творчість
6. Кримськотатарська гуманітаристика
2. Мовознавства 1. Українська мова Григоренко Олена Петрівна,

завідувач методичного відділу КОКПНЗ “Мала академія наук учнівської молоді”,

e-mail: ogman96@ukr.net

 

 

2. Іспанська мова
3. Англійська мова
4. Німецька мова
5. Французька мова
6. Польська мова
3. Філософії та
суспільствознавства
1. Філософія Терехова Ольга Олександрівна,

заступник директора з навчально-методичної роботи КОКПНЗ “Мала академія наук учнівської молоді”;

e-mail: oterekhova@ukr.net

 

 

2. Соціологія
3. Правознавство
4. Теологія, релігієзнавство та історія релігії
5. Педагогіка
6. Журналістика Остапенко Оксана Олександрівна,

методист КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»,

e-mail: ostapenko_ctduk@ukr.net

 

4. Історії 1. Історія України Бондаренко Галина Богданівна,

методист КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді», координатор наукового відділення історії, кандидат історичних наук

e-mail: galiy_bondarenko@ukr.net

 

 

2. Археологія
3. Історичне краєзнавство
4. Етнологія
5. Всесвітня історія
5. Наук про Землю 1. Географія та ландшафтознавство Бойчук Олена Володимирівна,

завідувач організаційно-масового відділу КОК ПНЗ “Мала академія наук учнівської молоді”

e-mail: elenabojcuk27@gmail.com

 

 

2. Геологія, геохімія та мінералогія
3. Метеорологія та кліматологія
4. Гідрологія
5. Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі
6. Технічних наук 1. Технологічні процеси та перспективні технології Цибко Валентина Володимирівна,

методист КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»;

e-mail: tsybko0809@gmail.com

 

 

2. Електроніка та приладобудування
3. Матеріалознавство
4. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка
5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології
6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження
7. Науково-технічна творчість та винахідництво
7. Комп’ютерних наук 1. Комп’ютерні системи та мережі Клюшніченко Юліана Ігорівна,

методист КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»,

координатор наукового відділення “Комп’ютерних наук”;

e-mail: mankompna@gmail.com

 

 

2. Кібербезпека
3. Технології програмування
4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту
5. Internet-технології та WEB дизайн
6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми
8. Математики 1. Математика Цибко Валентина Володимирівна,

методист КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»;

e-mail: tsybko0809@gmail.com

 

 

2. Прикладна математика
3. Математичне моделювання
9. Фізики і астрономії 1. Теоретична фізика Гончарук Марія Петрівна,

методист КОКПНЗ “Мала академія наук учнівської молоді”

goncharuk_man@ukr.net

 

 

2. Експериментальна фізика
3. Астрономія та астрофізика
4. Аерофізика та космічні дослідження
10. Економіки 1. Економічна теорія та історія економічної думки Бойчук Олена Володимирівна,

завідувач організаційно-масового відділу КОК ПНЗ “Мала академія наук учнівської молоді”

e-mail: elenabojcuk27@gmail.com

 

 

2. Мікроекономіка та макроекономіка
3. Фінанси, грошовий обіг і кредит
11. Хімії та біології 1. Загальна біологія Соловйова Ірина Василівна,

заступник директора КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»

e-mail: man_ekolog@ukr.net

 

 

2. Біологія людини
3. Ботаніка
4. Зоологія
5. Медицина
6. Валеологія
7. Психологія
8. Хімія
12. Екології та аграрних наук 1. Екологія Федоренко Клавдія Василівна,

методист КОК ПНЗ “Мала академія наук учнівської молоді”,

координатор наукового відділення екології та аграрних наук;

kfedorenko.man@gmail.com

 

 

2. Охорона довкілля та раціональне природокористування
3. Агрономія
4. Ветеринарія та зоотехнія
5. Лісознавство
6. Селекція та генетика