Відповідальні, конкурс-захист, 2023

Наукове відділення Секція Координатори наукових відділень /секцій, керівники секцій
1. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 1. Українська література Завіщана Любов Григорівна,

методист КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»

e-mail: 17zavischana54@ukr.net

0974005875

2. Зарубіжна література
3. Фольклористика
4. Мистецтвознавство
5. Літературна творчість
6. Кримськотатарська гуманітаристика
2. Мовознавства 1. Українська мова Григоренко Олена Петрівна,

завідувач методичного відділу КОКПНЗ “Мала академія наук учнівської молоді”,

e-mail: ogman96@ukr.net

0675821764

2. Іспанська мова
3. Англійська мова
4. Німецька мова
5. Французька мова
6. Польська мова
3. Філософії та
суспільствознавства
1. Філософія Терехова Ольга Олександрівна,

заступник директора з навчально-методичної роботи КОКПНЗ “Мала академія наук учнівської молоді”;

e-mail: oterekhova@ukr.net

0976890315

2. Соціологія
3. Правознавство
4. Релігієзнавство
5. Педагогіка
6. Журналістика
7. Психологія
4. Історії 1. Історія України Сажко Світлана Миколаївна,

методист КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді», координатор наукового відділення історії

e-mail: svetlana_sazhko@ukr.net

0507691536

2. Археологія
3. Історичне краєзнавство
4. Етнологія
5. Всесвітня історія
5. Наук про Землю 1. Географія Бойчук Олена Володимирівна,

завідувач організаційно-масового відділу КОК ПНЗ “Мала академія наук учнівської молоді”

e-mail: elenabojcuk27@gmail.com

0969549089

2. Геологія, гідрогеологія та геофізика
3. Метеорологія та кліматологія
4. Гідрологія
5. Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі
6. Технічних наук  1. Технологічні процеси та перспективні технології Цибко Валентина Володимирівна,

методист КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»;

e-mail: tsybko0809@gmail.com

0502604994

2. Електроніка та приладобудування
3. Матеріалознавство
4. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка
5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології
6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження
7. Науково-технічна творчість та винахідництво
7. Інформаційних технологій 1. Комп’ютерна інженерія Цибко Валентина Володимирівна,

методист КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»;

e-mail: tsybko0809@gmail.com

0502604994

2. Кібербезпека
3. Програмна інженерія
4. Системи та технології  штучного інтелекту
5. Інтернет-технології та вебдизайн
6. Навчальні, ігрові програми та віртуальна реальність
8. Математики 1. Математика Цибко Валентина Володимирівна,

методист КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»;

e-mail: tsybko0809@gmail.com

0502604994

2. Прикладна математика
3. Статистика
9. Фізики і астрономії 1. Теоретична фізика Гончарук Марія Петрівна,

методист КОКПНЗ “Мала академія наук учнівської молоді”

e-mail: goncharuk_man@ukr.net

0962223570

2. Прикладна фізика
3. Астрономія
4. Аерофізика та космічні дослідження
10. Економіки 1. Економіка та економічна політика Бойчук Олена Володимирівна,

завідувач організаційно-масового відділу КОК ПНЗ “Мала академія наук учнівської молоді”

e-mail: elenabojcuk27@gmail.com

0969549089

2. Прикладна макро- та мікроекономіка
3. Фінанси, банківська справа та страхування
4. Менеджмент та маркетинг
11. Хімії та біології 1. Загальна біологія Соловйова Ірина Василівна,

заступник директора КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»

e-mail: man_ekolog@ukr.net

0976428307

2. Біологія людини
3. Ботаніка
4. Зоологія
5. Медицина
6. Охорона здоров’я
7. Хімія
12. Екології та аграрних наук 1. Екологія Федоренко Клавдія Василівна,

методист КОК ПНЗ “Мала академія наук учнівської молоді”,

координатор наукового відділення екології та аграрних наук;

e-mail: kfedorenko.man@gmail.com

0958080115

2. Охорона довкілля та раціональне природокористування
3. Агрономія
4. Технологія виробництва продукції тваринництва та ветеринарна медицина
5. Лісознавство
6. Селекція та генетика