Проєкт «#М:Математика. Мислення. Майбутнє.»

Локалізація проєкту: Обласний

Організатори проєкту: 

 • Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації;
 • Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук учнівської молоді»

Науково-освітні партнери проєкту: 

 • НЦ «Мала академія наук України»;
 • Інститут математики НАН України;
 • Інститут проблем математичних машин і систем НАН України;
 • Київський академічний університет;
 • НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (фізико-математичний факультет);
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 • Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;
 • Національний університет «Києво-Могилянська академія»
 • Національний педагогічний університет Ім. М. П. Драгоманова

Учасники проєкту: 

 • Учні-члени Київського обласного територіального відділення МАН;
 • Учні та педагоги закладів загальної середньої освіти природничо-математичного профілю:

– Боярський академічний ліцей «Гармонія»;

– Богуславське НВО «Ліцей №3 – МАН»;

– Білоцерківська спеціалізована природничо-математична школа I-III ступенів №16 ім. М.О. Кириленка;

– Тетіївський НВК «ЗОШ I-III ступенів – природничо-математичний ліцей;

– Фастівський академічний ліцей №9.

 • Вихованці гуртків та секцій, педагоги КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»;
 • Науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, провідних наукових установ України та соціальних інституцій

Вектори реалізації проєкту:

 • Вмотивована інтеграція можливостей загальної середньої та позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму щодо формування та розвитку математичних компентностей учнів-членів Київського обласного територіального відділення МАН.
 • Розробка моделі природничо-математичної освіти когнітивно-дослідницького спрямування в науково-освітньому просторі Київщини.
 • Реалізація ідей STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти області на засадах активного партнерства з провідними науковими установами України та закладами вищої освіти.
 • Популяризація наукових учнівських досліджень учнів – членів Київського обласного територіального відділення МАН у галузі математики.

Завдання проєкту:

 • залучити учнівську молодь до участі в проєкті шляхом організації когнітивної та дослідницької діяльності;
 • сприяти розширенню напрямів та проблематики досліджень учнів –  членів наукового відділення математики;
 • формувати компетентності, актуальні в майбутній професійній діяльності: критичне, інженерне і алгоритмічне мислення, навички оброблення інформації й аналізу даних, цифрова грамотність, креативні якості та інноваційність, навички комунікації;
 • популяризувати наукові учнівські дослідження учнів – членів Київського обласного територіального відділення МАН у галузі математики на науково-практичних конференціях, виставках, конкурсах міжнародного та всеукраїнського рівнів;
 • створити умови для реалізації особистісних, творчих та інтелектуальних потреб учнівської молоді під час занять у профільній науковій школі з математики;
 • розширити партнерську співпрацю із закладами вищої освіти природничо-математичного профілю;
 • створити віртуальну математичну академію «Математичне моделювання: попит, стратегії, управлінські рішення»

Термін реалізації проєкту: 2020/2023 рік

Цільова аудиторія: учнівська молодь закладів загальної середньої та позашкільної освіти Київської області.

Нормативна база: Закон України «Про Освіту», Закон України «Про позашкільну освіту», Положення про МАН, Указ Президента України №31/2020 “Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком  математичної освіти в Україні”, Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в Україні (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 960-р)

Очікувані результати: стійкий пізнавальний інтерес до наукових досліджень в галузі «Математика»; розвиток креативності з математики, прагнення будувати і досліджувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Дорожня карта проєкту:

 • Функціонування математичної школи в рамках STEM-проєкту «Профільна наукова школа» для учнів – членів Київського обласного територіального відділення МАН;
 • Ментор-студія для педагогів наукового відділення математики;
 • Створення практико-орієнтованих консалт – центрів з питань математичної освіти на базі наукових установ Національної академії наук України:  Інституту  математики НАНУ, Інституту проблем математичних машин і систем НАНУ;
 • Проведення інфотаймів для учнів – членів Київського обласного територіального відділення МАН «Креативність і математика» за участю молодих вчених – дослідників;
 • Математичні квести для вихованців гуртків  наукового відділення математики «Слідами великих відкриттів»;
 • Віртуальна математична академія для педагогів та учнів – членів Київського обласного територіального відділення МАН «Математичне моделювання: попит, стратегії, управлінські рішення»;
 • Онлайн – лекторій для слухачів віртуальної математичної академії «Математичне моделювання – складова частина науково-технічного прогресу»;
 • Вебінар для слухачів віртуальної математичної академії «Моделювання і прогнозування операційних і маркетингових стратегій»;
 • Онлайн-тренінг з експертом для слухачів віртуальної математичної академії «Теорія ігор як складова економіко-математичного моделювання у прийнятті управлінських рішень»;
 • Онлайн-зустріч із спеціально запрошеним гостем в рамках віртуальної математичної академії, Крижнієм Владиславом Борисовичем, в.о. начальника управління економічного аналізу Антимонопольного комітету України з питань математичного моделювання в менеджменті і маркетингу