Філософії та суспільствознавства

 

Секції наукового відділення: 

  • Філософія
  • Соціологія
  • Правознавство
  • Релігієзнавство
  • Педагогіка
  • Журналістика
  • Психологія

Координатор наукового відділення:

Терехова Ольга Олександрівна, заступник директора КЗ КОР “Мала академія наук учнівської молоді”

Контактний номер телефону: 0976890315

 

 

 

 

 

 

 План заходів для учнів-членів МАН наукового відділення    філософії та суспільствознавства на 2023 рік

План заходів для учнів-членів МАН наукового відділення    філософії та суспільствознавства на 2022 рік

План заходів для учнів-членів МАН наукового відділення    філософії та суспільствознавства на 2021 рік

НАУКОВА СТУДІЯ, ПРИСВЯЧЕНА 90-РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЮБОМИРА ГУЗАРА

 

Інформаційний кейс

Як обрати тему наукового дослідження 

Дослідницькі проєкти в гуманітарних науках. Любов Володимирівна Терехова, завідувачка лабораторії інноваційного змісту освіти Національного центру  «Мала академія наук України», кандидатка філософських наук 

 

Обласна учнівська науково-практична конференція “Філософський симпозіон” – 2022

Програми секцій:

Пленарне засідання

Секція 1. Григорій Сковорода. Філософія світу

Секція 2. Григорій Сковорода в контексті сучасного українського дискурсу

Секція 3. Історія України – поступ до незалежності

Секція 4. Незалежність. Творці державності

Секція 5. «Героям Слава!»

Обласна учнівська науково-практична конференція “Філософський симпозіон” – 2021 

Програми секцій:

Пленарне засідання

Секція 1. Мистецтво: історія та сучасність 

Секція 2. Релігія та культура 

Секція 3. Людина і світ

Секція 4. Мова і мовлення в комунікативному просторі 

 

«Філософський симпозіон – 2021», «Світ. Людина. Культура. Духовність». Обл. учн. наук.-пр. конф. (2021; Біла Церква). Обласна учнівська науково-практична конференція «Філософський симпозіон – 2021» – «Світ. Людина. Культура. Духовність»;  [матеріали доповідей та виступів]/редкол.: С. А. Минзар [ та ін.]. – Біла Церква, 2021. – 101 с.

Курс лекцій з основ медіаграмотності. Автор – Олена Дем’яненко

  1. Історія медіа. Медіа як джерело пізнання світу