Наук про Землю

Секції наукового відділення:

 • Географія та ландшафтознавство
 • Геологія, геохімія та мінералогія
 • Кліматологія та метеорологія
 • Гідрологія
 • Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі

Координатор наукового відділення: 

Бойчук Олена Володимирівна, завідувач організаційно-масового відділу КОКПНЗ “Мала академія наук учнівської молоді”

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ КЕЙС

Актуальні теми наукових досліджень учнів:

 • Гнучкі форми зайнятості населення
 • Основні напрямки реформування заробітної плати
 • Заощадження населення як джерело залучення коштів в економіку
  України
 • Цінова дискримінація як специфічна політика виробника, її економіко-математичне моделювання та дослідження соціально-економічних наслідків її запровадження
 • Тенденція світової торгівлі
 • Економічна кооперація
 • Бюджети і витрати
 • Вплив економічної культури на розвиток суспільства
 • Пошук індикаторів економічної ментальності населення
 • Сучасні дослідження соціальної ефективності економіки
 • Гуманістичний підхід до аналізу сучасних економічних процесів та
  явищ
 • Особистісні якості процвітаючого підприємця сучасної України
 • Різновиди економічної поведінки особистості за сучасних умов її
  діяльності
 • Шляхи і напрями приватизації державного майна в Україні
 • Працевлаштованість в Україні
 • Проблеми екологічної соціології та соціології довкілля
 • Соціальні ризики та соціальна нерівність
 • Актуальні проблеми міграційних процесів

Відеоконтент 

Корисні посилання