Наук про Землю

Секції наукового відідлення:

  • Географія та ландшафтознавство
  • Геологія, геохімія та мінералогія
  • Кліматологія та метеорологія
  • Гідрологія

Координатор наукового відділення: 

Бойчук Олена Володимирівна, завідувач організаційно-масового відділу КОКПНЗ “Мала академія наук учнівської молоді”

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ КЕЙС