Науково-педагогічний супровід дослідницької діяльності учнів-членів МАН

Дистанційний курсу для педагогів «Науково-педагогічний супровід дослідницької діяльності учнів-членів МАН»

 

МЕТА КУРСУ: Сприяння формуванню навиків науковопедагогічного супроводу дослідницької діяльності учнів у системі МАН України, надання дієвих інструментів для оволодіння такими компетненціями в закладах освіти.

Курс орієнтований на усвідомлення змісту та особливостей учнівської науково-дослідницької діяльності, типів учнівських дослідницьких робіт; ознак та вимог до академічного тексту, до оформлення дослідницької роботи; значення академічної доброчесності для розбудови академічної культури, якісної освіти та добробуту українського суспільства; надання інструментів і практичних порад для формування цих навичок в учнів та застосування їх у дослідницькій діяльності. До викладання окремих тем запрошені досвідчені науковці – члени журі ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Матеріал курсу структуровано за 5 темами і подано у форматі відео – вебінарів.

ТЕМА 1. Вибір секції, теми дослідження. Змістова база проєкту. Формулювання об’єкта, предмета дослідження, постановка завдань, складання плану, вибір методів дослідження. Тривалість – 2 години.

 

Спікери:

 • Світлана Минзар, директор КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»;
 • Ольга Терехова, заступник директора з навчально-методичної роботи КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»;
 • Олександр Потильчак, завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін факультету історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор.

 

Спікер

 • Любов Терехова, завідувачка лабораторії інноваційного змісту освіти НЦ «Мала академія наук України», кандидат філософських наук.

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

ТЕМА 2. Робота над вступом та першим розділом дослідницької роботи. Формування культури академічної доброчесності. Види порушень академічної доброчесності. Тривалість – 2 години.

Спікери:

 • Ольга Терехова, заступник директора з навчально-методичної роботи КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»;
 • Любов Терехова, завідувачка лабораторії інноваційного змісту освіти НЦ «Мала академія наук України», кандидат філософських наук.

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

ТЕМА 3. Експериментальна частина дослідження, особисто проведені досліди, спостереження, їх обробка, аналіз, узагальнення. Тривалість – 2 голини.

 

Спікери: 

 • Ольга Терехова, заступник директора з навчально-методичної роботи КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»;
 • Ілля Левченко, історик мистецтва, методист лабораторії інноваційного змісту освіти НЦ «Мала академія наук України»;
 • Олександр Потильчак, завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін факультету історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор.
Спікери: 

 • Катерина Теребіленко, кандидат хімічних наук, доцент хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Тетяна Блудова, завідувач кафедри вищої математики факультету маркетингу Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, доктор економічних наук,професор, кандидат фізико-математичних наук.
Спікери: 

 • Леся Карпук, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства Білоцерківського національного аграрного університету МОН.

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

ТЕМА 4. Вимоги до оформлення дослідницької роботи, написання академічного тексту, обґрунтування висновків Оформлення бібліографічного апарату. Анотація. Тривалість – 2 години.

 

Спікери:

 • Ольга Терехова, заступник директора з навчально-методичної роботи КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»;
 • Марина Навальна, доктор філологічних наук, професор Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 • Олена Григоренко, завідувач методичного відділу КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді».

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

ТЕМА 5. Підготовка до представлення індивідуального дослідницького проєкту. Мотиваційний лист. Наукова конференція. Постерний захист. Апробація. Тривалість – 2 години.

Спікери:

 • Ольга Терехова, заступник директора з навчально-методичної роботи КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»;
 • Олена Дем’яненко, асистент кафедри славістичної філології, педагогіки і методики викладання Білоцерківського національного аграрного університету, кандидат педагогічних наук;
 • Ірина Соловйова, заступник директора з організаційно-масової роботи КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»;