Програма квітневої академічної сесії для учасників пошуково-дослідницької експедиції “Нескорена Україна”

ПРОГРАМА

квітневої академічної сесії

для учасників пошуково-дослідницької експедиції

«Нескорена Україна»

 Організатори:

  • Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
  • Комунальний заклад Київської обласної ради «Мала академія наук учнівської молоді»

Цільова аудиторія:

  • здобувачі освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти, учні – члени наукових відділень Київського обласного територіального відділення Малої академії наук України;
  • педагоги – керівники учнівських дослідницьких проєктів

Місце проведення:

  • Комунальний заклад Київської обласної ради «Мала академія наук учнівської молоді» (м. Біла Церква, вул. Марії Примаченко, 84 а)

Режим:          онлайн, на платформі «Zoom»

Час: 15:00

Напрям «Етапи становлення і розвитку української національної ідентичності»

11 квітня 2023 року

15:00-15:05 Відкриття академічної сесії для учасників пошуково-дослідницької експедиції «Нескорена Україна»
Терехова Ольга, заступник директора Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді», координатор пошуково-дослідницького проєкту-експедиції «Нескорена Україна»
15:05-15:25 Українська національна ідея як фактор формування національної ідентичності
Кузіна Наталія, доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук
15:25-15:40 Питання формування української нації
Бондаренко Галина, консультант з науково-дослідної роботи КЗ ФМР Центр професійного розвитку педагогічних працівників, вчитель історії, основ правознавства та громадянської освіти Ковалівського академічного ліцею, кандидат історичних наук
15:40-16:00 Українська ідентичність: російсько-імперський, «совєцький» наратив
Савченко Григорій, професор кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук
16:00-16:20 Деколонізація свідомості: культурний спротив у радянську добу
Пшеничний Тарас, заступник декана з науково-педагогічної та навчальної роботи історичного факультету  Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук
16:20-16:30 Підведення підсумків

 

Напрям « Ціннісні складові української національної та громадянської  ідентичності»

12 квітня 2023 року

15:00-15:10 Цінності української національної та громадянської ідентичності у спектрі соціологічних досліджень
Олена Дікова-Фаворська, професорка кафедри педагогіки й андрагогіки Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, докторка соціологічних наук, професорка
15:10-15:20 Інтелектуальна історія та мікроісторія в контексті наук про релігії
Віталій Щепанський, методист Національного центру «Мала академія наук України», кандидат філософських наук
15:20-15:30 Національна ідентичність українців: проблеми та виклики
Вікторія Шеховцова-Бурянова, асистентка кафедри філософії та міжнародної комунікації  Національного університету біоресурсів і природокористування України
15:30-15:40 Вплив ідентичності на формування і розвиток українського права та державотворення
Іванна Мацелюх, доцентка кафедри службового та медичного права Інституту права КНУ імені Тараса Шевченка, докторка юридичних наук
15:40-15:50 Розвиток освіти й утвердження української національної ідентичності
Олена Хмельницька, доцентка кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Університету Григорія Сковороди в Переяславі, кандидатка педагогічних наук, доцента
15:50-16:00 Національна самосвідомість та етнічна ідентичність у психології
Антоніна Молотокас, асистентка кафедри психодіагностики та клінічної психології КНУ імені Тараса Шевченка, докторка філософії в галузі психології
16:00-16:10 Підведення підсумків

 

Напрям «Українська мова як основа української національної ідентичності»

 Напрям «Засоби масової інформації й національна та громадянська ідентичність»

 13 квітня

15:00-15:05 Відкриття академічної сесії для учасників пошуково-дослідницької експедиції «Нескорена Україна»
Минзар Світлана, директор Комунального закладу Київської обласної ради «Мала академія наук учнівської молоді»
15:05-15:15 «Вишукані» репресії проти української мови – основи української ідентичності: коротка історія і напрями дослідження
Світлана Харченко, заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор філологічних наук, професор
15:15-15:25 Український правопис як важлива складова національної ідентичності та об’єкти учнівських наукових досліджень
Світлана Литвинська, завідувач кафедри української мови та культури факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, кандидат філологічних наук, доцент
15:25-15:35 Мовний код нації в українському фольклорі: методи дешифрування
Катерина Годік, старший науковий співробітник Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України, кандидат філологічних наук
15:35-15:45 Діалектна форма української національної мови як об’єкт наукового дослідження
Христина Стецик, доцент кафедри української мови та культури факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, кандидат філологічних наук
15:45-15:55 Нові дослідження нової й актуалізованої лексики в сучасній українській літературній мові
Тетяна Дячук, доцент кафедри української мови та культури факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, кандидат філологічних наук, доцент
15:55-16:05 Національна та громадянська ідентичність: персоналії журналістики як об’єкти досліджень у учнівських наукових проектах  
Марина Навальна, в. о. завідувача кафедри журналістики і мовної комунікації гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор філологічних наук, професор
16:05-

16:10

Громадянська позиція блогера та журналіста Богдана Логвиненка як об’єкт учнівської науково-дослідницької роботи
Тетяна Шинкар, доцент кафедри соціальних комунікацій , документознавства та цифрової діяльності  Університету Григорія Сковороди в Переяславі, кандидат філологічних наук
16:10-16:20 Закриття засідання сесії пошуково-дослідницької експедиції «Нескорена Україна»
Олена Григоренко, завідувач методичного відділу КЗКОР «Мала академія наук учнівської молоді», координатор наукового відділення мовознавства

 

Напрям «Роль особистості в утвердженні національної ідентичності» 

18 квітня

Відкриття настановної сесії
15:00-15:10 Світлана Минзар, директор Комунального закладу Київської обласної ради «Мала академія наук учнівської молоді»

 

Ірина Соловйова, заступник директора з навчально-виховної роботи Комунального закладу Київської обласної ради «Мала академія наук учнівської молоді»

15:10-15:20 Ноосферна концепція Вернадського Володимира у фокусі національної ідентичності українців.
Волошина Наталія, завідувачка  кафедри екології факультету природничо-географічної освіти та екології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, докторка біологічних наук, професорка;
15:20-15:30 Роль Кононського Олексія Івановича в утвердженні національної ідентичності
Присяжнюк Наталія, доцентка кафедри іхтіології та зоології екологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету, кандидатка ветеринарних наук;
15:30-15:40 Внесок українських вчених-хіміків в розвиток сучасних технологій
Теребіленко Катерина, доцентка кафедри неорганічної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторка хімічних наук;
15:40-15:50 Підведення підсумків

 

Напрям «Роль культури й мистецтва в становленні української національної ідентичності»

 19 квітня 2023 року

15:00-15:10 Відкриття настановної сесії
Світлана Минзар, директор Комунального закладу Київської обласної ради «Мала академія наук учнівської молоді»

 

Ольга Терехова, заступник директора з навчально-мнтодичної роботи Комунального закладу Київської обласної ради «Мала академія наук учнівської молоді»

15:10-15:20 Художні моделі національної ідентичності у творчості поетів-шістдесятників
Ніна Осьмак, професорка кафедри української літератури Інституту української філології та літературної творчості імені А. Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидатка філологічних наук
15:20-15:30 Українська перекладацька школа… і поезія Давнього Риму
Олена Дем’яненко, доцентка кафедри славістичної філології, педагогіки і методики викладання Білоцерківського національного аграрного університету, кандидатка педагогічних наук
15:30-15:40 Національна гастрономічна спадщина України –маркер української національної ідентичності
Валентина Телеуця, доцентка кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидатка філологічних наук
15:40-15:50 Роль українського кіно в становленні української національної ідентичності
 Анатолій Ткаченко, професор Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор   філологічних  наук
15:50-16:00 Підведення підсумків

 

Напрям: Наукові досягнення  українців у світі

20 квітня 2023 року

15:00-15:05 Відкриття сесії
Минзар Світлана Анатоліївна, директорка комунального закладу Київської обласної ради «Мала академія наук учнівської молоді»
15:05-15:15 Фізика  для сталого розвитку: погляд української молоді
Сліпухіна Ірина Андріївна, професорка кафедри загальної та прикладної фізики Національного авіаційного університету, докторка педагогічних наук
15:15-15:25 Теоретична механіка – основа для багатьох прикладних напрямків
Мініцька  Наталія Валентинівна,   доцентка кафедри конструювання машин навчально-наукового інституту механіко-машинобудівного інституту НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», доцентка, кандидатка технічних наук
15:25-15:35 Україна – космічна держава
Лашко Михайло Васильович, науковий співробітник  Головної астрономічної  обсерваторії НАН України,   кандидат педагогічних наук
15:35-15:45 Українська наукова школа з теорії ймовірностей: Михайло Йосипович Ядренко – засновник спектральної теорiї випадкових полiв
Василик Ольга Іванівна, професорка кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей фізико-математичного факультету Національного технічного  університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”,  докторка фізико-математичних  наук
15:45-15:55 Внесок українських вчених у розвиток сучасних технологій
Жабін Сергій Олександрович, старший науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва» НАН України, кандидат історичних наук
15.55-16.05 Економічний патріотизм та громадянська відповідальність
Біляк Юлія Вікторівна, доцентка кафедри фінансів Національного університету біоресурсів та природокористування, кандидатка економічних наук
16.05-16.15 Внесок українських вчених-географів в розвиток географічної освіти в України
Масляк Петро Олексійовичпрофесор  кафедри географії України  Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук,  Заслужений працівник освіти УкраїниАкадемік Академії наук вищої освіти України
16.15-16.20 Підведення підсумків