РЕЗУЛЬТАТИ ОБЛАСНОГО ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ – 2022 (ПРОТОКОЛИ)

Наукове відділення Секція Протокол
1. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 1. Українська література Протокол
2. Зарубіжна література Протокол
3. Фольклористика Протокол
4. Мистецтвознавство Протокол
5. Літературна творчість Протокол
6. Кримськотатарська гуманітаристика Протокол
2. Мовознавства 1. Українська мова Протокол
2. Іспанська мова Протокол
3. Англійська мова Протокол
4. Німецька мова Протокол
5. Французька мова Протокол
6. Польська мова Протокол
3. Філософії та
суспільствознавства
1. Філософія Протокол
2. Соціологія Протокол
3. Правознавство Протокол
4. Теологія, релігієзнавство та історія релігії Протокол
5. Педагогіка Протокол
6. Журналістика Протокол
4. Історії 1. Історія України Протокол
2. Археологія Протокол
3. Історичне краєзнавство Протокол
4. Етнологія Протокол
5. Всесвітня історія Протокол
5. Наук про Землю 1. Географія та ландшафтознавство Протокол
2. Геологія, геохімія та мінералогія Протокол
3. Кліматологія та метеорологія Протокол
4. Гідрологія Протокол
5. Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі Протокол
6. Технічних наук 1. Технологічні процеси та перспективні технології Протокол
2. Електроніка та приладобудування Протокол
3. Матеріалознавство Протокол
4. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка Протокол
5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології Протокол
6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження Протокол
7. Науково-технічна творчість та винахідництво Протокол
7. Комп’ютерних наук 1. Комп’ютерні системи та мережі Протокол
2. Кібербезпека Протокол
3. Технології програмування Протокол
4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту Протокол
5. Internet-технології та WEB-дизайн Протокол
6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми Протокол
8. Математики 1. Математика Протокол
2. Прикладна математика Протокол
3. Математичне моделювання Протокол
9. Фізики і астрономії 1. Теоретична фізика Протокол
2. Експериментальна фізика Протокол
3. Астрономія та астрофізика Протокол
4. Аерофізика та космічні дослідження Протокол
10. Економіки 1. Економічна теорія та історія економічної думки Протокол
2. Мікроекономіка та макроекономіка Протокол
3. Фінанси, грошовий обіг і кредит Протокол
11. Хімії та біології 1. Загальна біологія Протокол
2. Біологія людини Протокол
3. Ботаніка Протокол
4. Зоологія Протокол
5. Медицина Протокол
6. Валеологія Протокол
7. Психологія Протокол
8. Хімія Протокол
12. Екології та аграрних наук 1. Екологія Протокол
2. Охорона довкілля та раціональне природокористування Протокол
3. Агрономія Протокол
4. Ветеринарія та зоотехнія Протокол
5. Лісознавство Протокол
6. Селекція та генетика Протокол