Президія

Склад Президії
Київського обласного територіального відділення
Малої академії наук України

 

Прізвище, ім’я по батькові Заклад, посада, звання
Білощицький Андрій Олександрович Заступник декана з наукової та міжнародної роботи факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Т.Шевченка, доктор технічних наук, професор; координатор наукового відділення комп’ютерних наук
Ванін Володимир Володимирович Декан фізико-математичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України; координатор наукового відділення математики
Вижва Сергій Андрійович Завідувач кафедри геофізики Київського університету ім. Т.Г.Шевченка, доктор геологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України; координатор наукового відділення наук про Землю
Відьмаченко Анатолій Петрович

 

Професор кафедри фізики Навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор фізико-математичних наук, академік Академії наук вищої школи України; координатор наукового відділення фізики і астрономії
Голуб Олександр Андрійович Декан факультету природничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор хімічних наук, професор; координатор наукового відділення хімії та біології
Дікова-Фаворська  Олена Михайлівна Професор кафедри педагогіки й андрогогіки Житомирського обласного  інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор соціологічних наук, професор; координатор наукового відділення філософії та суспільствознавства
Димань Тетяна Миколаївна Проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності Білоцерківського національного аграрного університету, доктор сільськогосподарських наук, професор; координатор наукового відділення екології та аграрних наук
Дмитренко Микола Костянтинович Провідний науковий співробітник Інституту мистецтва, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, доктор філологічних наук, професор; координатор наукового відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства
Кваша Сергій Миколайович Проректор з навчальної і виховної роботи Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук, заслужений діяч науки і техніки; координатор наукового відділення економіки
Лобода Петро Іванович Декан інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», член-кореспондент  НАН України, доктор технічних наук, професор; координатор наукового відділення технічних наук
Минзар Світлана Анатоліївна Директор Київського обласного комунального позашкільного начального закладу «Мала академія наук учнівської молоді»
Митник Олександр Якович Завідувач кафедри практичної психології факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор; координатор наукового відділення хімії та біології
Отраднова Олеся Олександрівна Заступник декана з наукової роботи та міжнародної діяльності юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор; координатор наукового відділення філософії та суспільствознавства
Потильчак Олександр Валентинович Завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін факультету історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор історії
Рогова Віра Борисівна Директор департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
Сергієнко Володимир Петрович Директор інституту неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений працівник освіти України; координатор наукового відділення фізики і астрономії
Торбін Григорій Мирославович Проректор з наукової роботи Національного педагогічного унівреситету імені М.П. Драгоманова, професор кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь, доктор фізико-математичних наук, професор
Шовковий В`ячеслав Миколайович Завідувач кафедри методики викладання української та іноземної мов і літератур Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор педагогічних наук, професор; координатор наукового відділення мовознавства