Президія

Склад Президії
Київського обласного територіального відділення
Малої академії наук України

 

Прізвище, ім’я по батькові Заклад, посада, звання
Шуст Олена Анатоліївна  Ректор Білоцерківського національного аграрного університету, доктор економічних наук, професор; президент Київського обласного територіального відділення МАН України 
Ванін Володимир Володимирович Декан фізико-математичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України; координатор наукового відділення математики
Вижва Сергій Андрійович Директор інституту геології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор геологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України; координатор наукового відділення наук про Землю 
Відьмаченко Анатолій Петрович

 

Професор кафедри фізики Навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор фізико-математичних наук, академік Академії наук вищої школи України; координатор наукового відділення фізики і астрономії
Волошина Наталія Олексіївна Завідувачка кафедри екології факультету природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова доктор біологічних наук, професор; координатор наукового відділення екології та аграрних наук
Дікова-Фаворська  Олена Михайлівна Професор кафедри педагогіки й андрогогіки Житомирського обласного  інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор соціологічних наук, професор; координатор наукового відділення філософії та суспільствознавства
Димань Тетяна Миколаївна Проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності Білоцерківського національного аграрного університету, доктор сільськогосподарських наук, професор; координатор наукового відділення екології та аграрних наук
Калінін Ігор Васильович Професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування, доктор біологічних наук, професор;  координатор наукового відділення хімії та біології 
Корпанюк Микола Павлович Професор кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання університету Григорія Сковороди в Переяславі, доктор філологічних наук, академік Академії вищої освіти України, відмінник народної освіти України; координатор наукового відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 
Кваша Сергій Миколайович Проректор з навчальної і виховної роботи Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук, заслужений діяч науки і техніки; координатор наукового відділення економіки
Коцур Віталій Вікторович В.о. ректора університету Григорія Сковороди в Переяславі, доктор історичних наук, доцент; координатор наукового відділення історії
Кравченко Юрій Васильович Завідувач кафедри мережевих та інтернет технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор технічних наук, професор; координатор наукового відділення комп’ютерних наук 
Кушерець Дарина Василівна Професор кафедри приватного, публічного права та предиктивного правосуддя Університету штучного інтелекту та цифровізації, ректор Університету штучного інтелекту та цифровізації, доктор юридичних наук, кандидат економічних наук; координатор наукового відділення економіки
Лобода Петро Іванович Науковий керівник Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона  Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», член-кореспондент  НАН України, доктор технічних наук, професор; координатор наукового відділення технічних наук
Максименко Анатолій Петрович Проректор з навчально-виховної роботи та міжнародних зв’язків Київського національного лінгвістичного університету, доктор педагогічних наук, професор; координатор наукового відділення мовознавства
Минзар Світлана Анатоліївна Директор Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді»
Мушкетик Леся Георгіїівна Провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т Рильського НАН України, доктор філологічних наук; координатор наукового відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства
Осипенко Жанна Жоржівна Директор департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
Потильчак Олександр Валентинович Завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін факультету історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор; координатор наукового відділення історії
Сергієнко Володимир Петрович Директор інституту неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений працівник освіти України; координатор наукового відділення фізики і астрономії
Торбін Григорій Мирославович Проректор з наукової роботи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, професор кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь, доктор фізико-математичних наук, професор
Шинкарук Василь Дмитрович Проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету біоресурсів і природокористування, доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, член Національної спілки журналістів України;  координатор наукового відділення мовознавства