Президія

Склад Президії
Київського обласного територіального відділення
Малої академії наук України

 

Прізвище, ім’я по батькові Заклад, посада, звання
Білощицький Андрій Олександрович Заступник декана з наукової та міжнародної роботи факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Т.Шевченка, доктор технічних наук, професор; координатор наукового відділення комп’ютерних наук
Ванін Володимир Володимирович Декан фізико-математичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України; координатор наукового відділення математики
Вижва Сергій Андрійович Завідувач кафедри геофізики Київського університету ім. Т.Г.Шевченка, доктор геологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України; координатор наукового відділення наук про Землю
Відьмаченко Анатолій Петрович

 

Професор кафедри фізики Навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор фізико-математичних наук, академік Академії наук вищої школи України; координатор наукового відділення фізики і астрономії
Голуб Олександр Андрійович Декан факультету природничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор хімічних наук, професор; координатор наукового відділення хімії та біології
Димань Тетяна Миколаївна Проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності Білоцерківського національного аграрного університету, доктор сільськогосподарських наук, професор; координатор наукового відділення екології та аграрних наук
Дікова-Фаворська Олена Михайлівна Завідувач кафедри Київського національного авіаційного університету, доктор соціологічних наук, професор; координатор наукового відділення філософії та суспільствознавства
Дмитренко Микола Костянтинович Провідний науковий співробітник Інституту мистецтва, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, доктор філологічних наук, професор; координатор наукового відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства
Кваша Сергій Миколайович Проректор з навчальної і виховної роботи Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук, заслужений діяч науки і техніки; координатор наукового відділення економіки
Колодько Тетяна Миколаївна Доцент кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур Інституту філології Київського національного університету імені Т.Шевченка, кандидат педагогічних наук; координатор наукового відділення мовознавства
Кононенко Тарас Петрович Завідувач кафедри історії філософії філософського факультету Київського національного університету імені Т.Шевченка, доктор філософських наук, доцент; координатор наукового відділення філософії та суспільствознавства
Лобода Петро Іванович Декан інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», член-кореспондент  НАН України, доктор технічних наук, професор; координатор наукового відділення технічних наук
Минзар Світлана Анатоліївна 2 Минзар Світлана Анатоліївна Директор Київського обласного комунального позашкільного начального закладу «Мала академія наук учнівської молоді»
Фото Митника О Я Митник Олександр Якович Завідувач кафедри практичної психології факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор; координатор наукового відділення хімії та біології
Потильчак Олександр Валентинович Завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін факультету історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор історії
rogova-3 Рогова Віра Борисівна Директор департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
Sergienko Сергієнко Володимир Петрович Директор інституту неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений працівник освіти України; координатор наукового відділення фізики і астрономії
Шинкарук Василь Дмитрович Декан гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор філологічних наук, професор; координатор наукового відділення мовознавства