Президія

Склад Президії
Київського обласного територіального відділення
Малої академії наук України

 

Прізвище, ім’я по батькові Заклад, посада, звання
Шуст Олена Анатоліївна Ректорка Білоцерківського національного аграрного університету, докторка економічних наук, професорка; президентка Київського обласного територіального відділення МАН України 
Ванін Володимир Володимирович Декан фізико-математичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України; координатор наукового відділення математики
Вижва Сергій Андрійович Директор навчально-наукового інституту  “Інститут геології” Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор геологічних наук, професор,  академік Академії наук вищої школи України, заслужений працівник освіти України; координатор наукового відділення наук про Землю 
Відьмаченко Анатолій Петрович

 

Професор кафедри фізики Навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор фізико-математичних наук, академік Академії наук вищої школи України; координатор наукового відділення фізики і астрономії
Волошина Наталія Олексіївна Завідувачка кафедри екології факультету природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, докторка біологічних наук, професорка; координатор наукового відділення екології та аграрних наук
Дікова-Фаворська  Олена Михайлівна Професорка кафедри педагогіки й андрогогіки Житомирського обласного  інституту післядипломної педагогічної освіти, докторка соціологічних наук, професорка; координатор наукового відділення філософії та суспільствознавства
Димань Тетяна Миколаївна Проректорка з освітньої, виховної та міжнародної діяльності Білоцерківського національного аграрного університету, докторка сільськогосподарських наук, професорка; координатор наукового відділення екології та аграрних наук
Калінін Ігор Васильович Професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України, академік Національної академії наук вищої освіти України, доктор біологічних наук, професор;  координатор наукового відділення хімії та біології 
Кваша Сергій Миколайович Проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук, заслужений діяч науки і техніки; координатор наукового відділення економіки
Коцур Віталій Вікторович Ректор Університету Григорія Сковороди в Переяславі, доктор історичних наук, професор; координатор наукового відділення історії
Кравченко Юрій Васильович Завідувач кафедри мережевих та інтернет технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор технічних наук, професор; координатор наукового відділення комп’ютерних наук 
Кушерець Дарина Василівна Ректорка Університету штучного інтелекту та цифровізації, професорка кафедри приватного, публічного права та предиктивного правосуддя Університету штучного інтелекту та цифровізації, докторка юридичних наук, кандидатка економічних наук; координатор наукового відділення економіки
Лобода Петро Іванович Науковий керівник Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона  Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», член-кореспондент  НАН України, доктор технічних наук, професор; координатор наукового відділення технічних наук
Максименко Анатолій Петрович Проректор із навчально-виховної роботи та міжнародних зв’язків Київського національного лінгвістичного університету, доктор педагогічних наук, професор; координатор наукового відділення мовознавства
Минзар Світлана Анатоліївна Директор Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді»
Мушкетик Леся Георгіїівна Провідна наукова співробітниця Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т Рильського НАН України, докторка філологічних наук; координатор наукового відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства
Осипенко Жанна Жоржівна Заступниця голови  Київської обласної державної адміністрації
Потильчак Олександр Валентинович Завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін історичного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор; координатор наукового відділення історії
Сергієнко Володимир Петрович Директор Інституту перепідготовки, підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений працівник освіти України; координатор наукового відділення фізики і астрономії
Торбін Григорій Мирославович Проректор з наукової роботи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, професор кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь, доктор фізико-математичних наук, професор
Шинкарук Василь Дмитрович Проректор із науково-педагогічної роботи Національного університету біоресурсів і природокористування, доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений працівник освіти України, член Національної спілки журналістів України;  координатор наукового відділення мовознавства