Учнівські дослідження з фізики та астрономії: від ідеї до презентації дослідницього проєкту

Фізика й астрономія – одні з найдавніших наук про природу, які й сьогодні є надзвичайно важливими для розкриття таємниць світобудови, їх розвиток визначає майбутнє людства. Зацікавитися наукою, поглибити свої знання, зміцнити наукові зв’язки між учнівською  молоддю і науковцями,  зробити перші кроки у проведенні власних досліджень – все це стало доступнішим для учасників обласної профільної наукової школи з фізики та астрономії.

Перша зимова онлайн-сесія  школи  відбулася 22 січня в середовищі Zoom та зібрала аудиторію понад 100 учнів, педагогів, керівників дослідницьких проєктів вихованців Київського обласного територіального відділення МАН України. Спікери профільної школи – наукові працівники фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Із можливостями та особливостями науково-дослідницької діяльності учнівської молоді в галузях фізики та астрономії слухачів ознайомив Микола Макарець, декан фізичного факультету, доктор фізико-математичних наук, професор.

Актуальну тематику науково-дослідницьких робіт з експериментальної фізики юним дослідникам запропонував Владислав Кравченко, доцент кафедри експериментальної фізики фізичного факультету, кандидат фізико-математичних наук. Він акцентував увагу слухачів на тому, що тема має бути  цікавою для самого учня,  корисною  для середовища і довкілля, важливою для громади і місця проживання. Завдання роботи, які можна виконати і в лабораторіях закладів вищої освіти, і в умовах шкільного кабінету фізики, мають бути реалістичними для виконання їх учнем.  Незвичний погляд на звичні фізичні явища, цікаві властивості матеріалів, фізика для повсякденного життя, фізика і здоров’я, альтернативні джерела енергії та її заощадження тощо – такими можуть бути теми наукових пошуків юних дослідників.

З особливостями вибору теми дослідницьких робіт з теоретичної фізики та можливостями моделювання в біофізиці ознайомив учасників школи Іван Войтешенко, асистент кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики Інституту високих технологій, кандидат фізико-математичних наук. Він звернув увагу юних дослідників на застосування мультидисциплінарного підходу у дослідженнях.

Зацікавила учнів інформацією про специфіку робіт з астрономії Людмила Козак,  доцент кафедри астрономії та фізики космосу фізичного факультету, кандидат фізико-математичних наук.  Юні дослідники окрім  власних спостережень за космічними об’єктами можуть використовувати різні наявні можливості віртуальних обсерваторій, відкритих  баз  даних об’єктів близького і далекого космосу, проводити моделювання процесів  за допомогою експериментальних установок чи створювати теоретичні моделі та здійснювати оцінювання їх характеристик, широко використовуючи комп’ютерну техніку.

Щоб максимально зацікавити учасників профільної наукової школи в дослідженнях у науковому відділенні фізики і астрономії, було продемонстровано експерименти з основних розділів фізики: механіки, оптики, електромагнетизму, молекулярної фізики, досліди з рідким азотом.

Спікери заходу  надали рекомендації  щодо особливостей проведення досліджень, оформлення та представлення дослідницьких проєктів у кожній секції наукового відділення та запропонували науковий патронат прикладної науково-дослідницької діяльності вихованців.

У підсумку зустрічі Антоніна Беженар, координатор наукового відділення фізики і астрономії Київського обласного територіального відділення МАН України, запросила юних дослідників до наступних зустрічей на сесіях профільної наукової школи та  конкурсних платформах МАН.