Випускники 2018 року

Знайомтеся: успішні, самореалізовані, креативні випускники Київського обласного територіального відділення МАН, які неодноразово були переможцями і призерами Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проєктів “Майбутнє України”, науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проєктів «Еко-Техно Україна»,  олімпіади креативності Destination Imagination, олімпіади з філософії для школярів, конкурсу ЕКО-ПОГЛЯД, конкурсу екологічних проєктів “GeniusOlympiad”, учасниками науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті», науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки»!  

 • Кобко Владислава, секція «Зарубіжна література» наукового відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, тема науково-дослідницької роботи: «Трагедія «Гамлет» В. Шекспіра в інтермедіальному художньому просторі»;
 • Крастиченко Катерина, секція «Фольклористика» наукового відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, тема науково-дослідницької роботи: «Трансформація міфологеми «русалка» в українському фольклорі»;
 • Братусь Богдан, секція «Літературна творчість» наукового відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, тема науково-дослідницької роботи: «Дослідження особливостей верлібру у власній поетичній збірці «На Ікарових крилах»;
 • Дяченко Марія, секція «Українська мова» наукового відділення мовознавства, тема науково-дослідницької роботи: «Синоніми у військовій лексиці української мови (на матеріалі інтернет-видань періоду 2014-2017 років);
 • Комарова Марина, секція «Російська мова» наукового відділення мовознавства, тема науково-дослідницької роботи: «Экспрессивная пунктуація сборника эссе С. Л. Соловейчика «Пушкинские проповеди»;
 • Юрківська Вікторія, секція «Іспанська мова» наукового відділення мовознавства, тема науково-дослідницької роботи: «Займенник другої особи однини як ресурс об’єктивації в публіцистичному дискурсі»;
 • Корчинська Катерина, секція «Англійська мова» наукового відділення мовознавства, тема науково-дослідницької роботи: «Сучасна англійська мова в ракурсі новітніх засобів спілкування (СМС та миттєві повідомлення)»;
 • Мадей Анна, секція «Історія України» наукового відділення історії, тема науково-дослідницької роботи: «Культ Героїв Крут у національній політиці пам’яті»;
 • Герасимнюк Юлія, секція «Кліматологія та метеорологія» наукового відділення наук про Землю, тема науково-дослідницької роботи: «Динаміка хвиль тепла літнього періоду 2005-2017 років на території Київської області»; 
 • Рудницька Аліна, секція «Мікроекономіка та макроекономіка» наукового відділення економіки, тема науково-дослідницької роботи: «Інвестиційний клімат регіону (на прикладі міста Буча Київської області)»;
 • Ребенко Катерина, секція «Загальна біологія» наукового відділення хімії та біології, тема науково-дослідницької роботи: «Визначення генетично-модифікованої сої в сировині та продуктах харчування методом полімеризації ланцюгової реакції в реальному часі»;
 • Садова Анна, секція «Біологія людини» наукового відділення хімії та біології, тема науково-дослідницької роботи: «Цукровий діабет як неінфекційна епідемія ХХІ століття»;
 • Пустовойт Анна, секція «Охорона довкілля та раціональне природокористування» наукового відділення екології та аграрних наук, тема науково-дослідницької роботи: «Використання листя рослин для виготовлення паперу»;
 • Шматков Максим, секція «Агрономія» наукового відділення екології та аграрних наук, тема науково-дослідницької роботи: «Конкурентна дія гриба Trichoderma на цвілеві гриби».