Запрошуємо до ОБЛАСНої ВІРТУАЛЬНої ЛІТНьої ПРОФІЛЬНої НАУКОВої ОНЛАЙН-СТУДІї «МОЯ УКРАЇНА – ЄДИНА І ВІЛЬНА»

Якщо ви сучасні, креативні, залюблені в українську мову і літературу, зарубіжну літературу чи мистецтво, любите розмірковувати над сутністю буття, «кодексом честі» і життєвим вибором – станьте учасником Обласної віртуальної літньої профільної наукової онлайн-студії «Моя Україна – єдина та вільна» для учнів – членів наукових відділень мовознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, філософії та суспільствознавства Київського обласного територіального відділення МАН України, присвяченої 31 річниці проголошення Незалежності України!

Учасники віртуальної профільної наукової онлайн-студії «Моя Україна – єдина та вільна» дізнаються про актуальну тематику майбутніх наукових проєктів з філології, української та зарубіжної літератури, компаративістики, мистецтвознавства, особливості опрацювання джерел дослідження із дотриманням норм академічної доброчесності від провідних науковців Інституту мовознавства імені О.О.Потебні НАН України, Інституту літератури ім. Тараса Шевченка НАН України та закладів вищої освіти.

Засідання віртуальної онлайн-студії відбудеться 24 серпня  2022 року о 15.00 на YouTube каналі “МАН Київщини”.

Програма онлайн-студії «Моя Україна – єдина та вільна»