Запрошуємо до участі в конкурсі наукових есе

10-19 травня 2021 року на відзначення Дня науки та з метою підтримки розвитку талановитої учнівської молоді кафедра національної економіки та публічного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у співпраці з ГО «Молоді Агенти Змін» за сприяння ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» організовує ІІІ Всеукраїнський учнівський конкурс наукових есе «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ».

Мета конкурсу – розвиток учнівської молоді шляхом здійснення творчого наукового пошуку в царині вирішення проблем розбудови української держави.

Конкурс передбачає підготовку учнями 9-11 класів закладів повної загальної середньої освіти України наукового есе за однією з проблем державного управління та становлення громадянського суспільства в історії України на прикладі конкретних історичних подій та фактів. Тема есе формується учасниками самостійно під науковим керівництвом вчителя історії за однією з таких секцій:

 1. Історичний розвиток української національної ідеї.
 2. Економічні засади становлення української державності.
 3. Політичні технології української влади.
 4. Участь громадськості в публічному управлінні.
 5. Роль молоді в розвитку громадянського суспільства.

Терміни конкурсу:

 • І тур  – 10-16 травня 2021 року – конкурсне оцінювання есе експертною комісією;
 • ІІ тур – 19 травня 2021 року (1600-1800– онлайн-дебати, під час яких відбудеться публічна дискусія учасників з презентацією ключових ідей, оголошення результатів конкурсного оцінювання та визначення переможців Конкурсу.

Для участі у конкурсі необхідно до 10 травня 2021 року здійснити онлайн-реєстрацію за посиланням та надіслати есе в електронному форматі на e-mail nepu@kneu.uaУчасть у конкурсі – одноосібна.

Учасники Конкурсу отримають запрошення до участі у онлайн-дебатах з інформацією про формат їх проведення до 17 травня 2021 року.

За результатами І туру Конкурсу здійснюється видання електронного наукового збірника «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ» (з присвоєнням унікального номеру книжкового видання ISBN), в якому у форматі наукової статті публікуються есе учасників конкурсу, які при оцінюванні набрали 75 і вище балів. Збірник розміщується в інституційному репозитарії ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (ISSN 2411-4383 ) з постійним відкритим доступом.

За результатами ІІ туру Конкурсу переможці (автори трьох найкращих робіт, що набрали при оцінюванні 90 і вище балів та взяли активну участь у підсумкових дебатах) будуть нагороджені додатковими призами від ГО «Молоді Агенти Змін»  та запрошені до участі у Проєкті «Школа змін» та інших заходах, в тому числі міжнародних, партнера Конкурсу.

Усі учасники конкурсу отримують електронний сертифікат до  1 червня 2021 року, який єпідставою для отримання додаткових балів з дисципліни «Вступ до спеціальності» студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Усі роботи проходять перевірку на плагіат! До участі у конкурсі допускаються самостійні роботи, унікальність тексту яких складає не менше ніж 60%. Перевірити текст на унікальність можна за допомогою будь-якого доступного сервісу. При використанні запозичених джерел по тексту есе обов’язково наводити посилання на них.

 

ОФОРМЛЕННЯ ЕСЕ

 1. Текст есе – українською мовою обсягом  до 4 сторінок (це обов’язкова вимога) формату А4.
 2. Набір тексту здійснюється у текстовому редакторі MicrosoftWord. Назва файлу – англійськими літерами відповідно до прізвища учасника (наприклад: Teteruk.doc). Параметри набору тексту: шрифт Times New Roman, розмір кегля – 14, міжстроковий інтервал – 1, абзац – 10 мм, поля – 20 мм, номер сторінки – у правому верхньому кутку.
 3. Структура есе: 1) вступ (0,5-1 стор.) – обґрунтування проблему, мету та актуальність обраної теми есе з огляду розбудови української держави та/або розвитку місцевого самоврядування; 2) основні результати дослідження (до 3 стор.) – висвітлення історичних фактів (подій), які можуть бути використані як аргументи на обґрунтування висновків; 3) висновки (0,5-1 стор.) – власні оціночні судження за результатами дослідження; 4) література – перелік в алфавітному порядку (3-10 джерел) відповідно до діючого в Україні стандарту. Посилання на літературні джерела оформлюються у квадратних дужках (приклади оформлення наведено у Порядку проведення конкурсу).
 4. На першій сторінці у правому верхньому куті вказати прізвище, ім’я, по-батькові учасника; повну назву освітнього закладу, населеного пункту та області; прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника. Нижче по тексту через один абзац ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ вказати тему есе (вирівнювання по центру) (див. шаблон есе). Використання додатків не передбачено.

Інформаційне повідомлення про конкурс (переглянути).

Розпорядження про проведення конкурсу (переглянути).

Порядок проведення конкурсу (переглянути).

Результати Конкурсу (переглянути).

 

КОНТАКТИ:

кафедра національної економіки та публічного управління

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 257

E-mail: nepu@kneu.ua Тел. 044-456-51-58